Nasz asortyment

Zapytaj w oddziale

Oddział Poznań

Ul. Św. Michała 43

Tel. 728 400 544Oddział Jelenia Góra

Ul. Grunwaldzka 58

Tel. 75 76 77 409

Oddział Międzyrzecz

Ul. Waszkiewicza 29

Tel. 95 727 72 41

Oddział Słowiańska Gorzów Wlkp.

Ul. Słowiańska 57

Tel. 95 727 72 34Oddział Piła

Ul. Motylewska 48

Tel. 67 214 55 00

Skontaktuj się z nami

Imię i nazwisko

Adres email

Temat

Treść wiadomości

Bierne zabezpieczenia PPOŻ

Kołnierz PS
ogniochronny kołnierz pęczniejący
Opaska PS25
ogniochronna opaska pęczniejąca
Polylack F, K i KR
ogniochronna farba pęczniejąca
Polylack KG
ogniochronna pasta pęczniejąca
Dunaseal
ogniochronna taśma uszczelniająca

Oferowane produkty posiadają dokumenty potwierdzające wysoką jakość i skuteczność, czego dowodem są raporty z badań oraz uzyskane aprobaty techniczne. Pracownicy naszej firmy służą pomocą na budowie. Organizujemy szkolenia na budowach lub w siedzibach Państwa Firm.

Rury palne: Opaska PS25 w dół w dół Dylatacje i szczeliny: Dunaseal Rury niepalne, niepalne w izolacji:
w dół Polylack KG
Przejście kombinowane
Polylack F w dół
w dół Peszle, rury palne: Polylack KG w dół Dylatacje i szczeliny Polylack F Kable: Polylack KG w dół Rury palne, niepalne
w izloacji:
Kołnierz PS w dół
Przepusty kablowe: Polylack F w dół Przejście kombinowane
(jedna płyta):
Polylack F w dół

Główną rolą pasywnej ochrony przeciwogniowej jest blokowanie rozprzestrzeniania się ognia lub ograniczenie jego rozprzestrzeniania się, a tym samym zapewnienie wystarczającego czasu do ewakuacji ze stref zagrożenia, przy równoczesnej minimalizacji strat spowodowanych pożarem.

W przypadku wybuchu pożaru najbardziej zagrożonymi, najsłabszymi punktami budynku są przede wszystkim mechaniczne przepusty przez granice stref ogniowych, szczeliny, różnego rodzaju zamknięcia otworów i konstrukcje wspornikowe. Wśród nich najbardziej krytyczne są pionowo biegnące kable, rury wentylacyjne, rury z tworzyw sztucznych oraz elementy konstrukcyjne z drewna, betonu czy stali. Wielką uwagę należy poświęcić przede wszystkim właściwemu projektowaniu przeciwogniowemu i fachowemu wykonawstwu robót zabezpieczających przez wyspecjalizowane firmy.

Głównymi produktami biernej ochrony przeciwpożarowej Dunamenti sprzedawanymi w Globexie są materiały i systemy blokujące rozprzestrzenianie
się ognia, podnoszących odporność przeciwogniową.