Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE – Dalej jako RODO, informujemy, że :

  • Administratorem Twoich danych osobowych jest Globex Sp. z o.o. Sp.k., ul. Słowiańska 57, 66-400 Gorzów Wlkp. zwana dalej „Administratorem” bądź „Spółką”.
  • Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie Twoich danych osobowych jest Administrator.
  • Twoje dane osobowe przetwarzane będą w systemach informatycznych Spółki w zakresie przygotowania ofert, nawiązania stosunków prawnych i czynności prawnych z tym związanych, a w tym handlowych i pracowniczych, realizacji istniejących stosunków prawnych, tworzenia ich kopii i archiwizacji oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Spółki.
  • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania negocjacji, rokowań, stosunków prawnych, a także później, tj. do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze stosunków prawnych i czynności prawnych przysługujących Spółce.
  • W dowolnym momencie możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  • Masz prawo do uzyskania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania, przenoszenia danych ich anonimizacji bądź zgłoszenia chęci bycia zapomnianym, wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa UODO.
  • Informujemy, że odbiorcą Twoich danych osobowych będą Administrator, podmioty przetwarzające w jego imieniu dane osobowe uczestniczące w wykonywaniu przez Spółkę zadań, inne podmioty współpracujące ze Spółką ( w tym oddziały Spółki, firmy kurierskie, itp.)
  • Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane do profilowania.

Informacji związanych z Twoimi danymi możesz uzyskać pod adresem : rodo@globex.com.pl